برچسب: آیا بستن اپلیکیشن‌های پس زمینه تأثیری در مصرف باتری iOS دارد؟

بستن اجباری اپلیکیشن‌های آیفون

چرا بستن اجباری اپلیکیشن‌های آیفون در پس‌زمینه هیچ تاثیری در کاهش مصرف باتری ندارد؟

یکی از کارهایی که کاربران آیفون دائما به خیال کاهش مصرف باتری انجام می‌دهند، بستن اپلیکیشن‌های متعددی است که

Mobile Sliding Menu