برچسب: ارتقا اپلیکیشن

شکست اپلیکیشن‌های موبایل

نیم نگاهی به علل شکست اپلیکیشن‌های موبایل و سرنوشت تلخ آن‌ها

اگرچه عوامل و علل شکست اپلیکیشن‌های موبایل هرگز قطعی و ثابت نیستند اما حقیقت تلخِ شکست 90 درصد از

بازگرداندن کاربر به سمت اپلیکیشن

بازگرداندن کاربر به سمت اپلیکیشن – با این ترفند‌ها به روز‌های اوج خود بازگردید

وقت آن رسیده است که با بازگرداندن کاربر به سمت اپلیکیشن خودی نشان دهید و به عبارتی ابراز وجود

Mobile Sliding Menu