برچسب: اسکایپ تیمز رقیب slack

اپلیکیشن Skype Teams مایکروسافت

اپلیکیشن Skype Teams مایکروسافت رقیبی جدی برای Slack خواهد بود؟

اپلیکیشن Skype Teams مایکروسافت به همراه فیچرهای متفاوتی مشابه Slack عرضه خواهد شد، به عنوان مثال کاربران، داخل تیمی

Mobile Sliding Menu