برچسب: اپلیکیشن واقعیت مجازی پزشکی

اپلیکیشن واقعیت مجازی Oncomfort به بیماران سرطانی در مدیریت اضطراب کمک خواهد کرد

اپلیکیشن واقعیت مجازی Oncomfort برنده ی جایزه ی کمک به بیماران سرطانی برای مدیریت اضطراب از طریق ویژگی های

Mobile Sliding Menu