برچسب: اپلیکیشن واقعیت مجازی پزشکی

اپلیکیشن واقعیت مجازی Oncomfort به بیماران سرطانی در مدیریت اضطراب کمک خواهد کرد

اپلیکیشن واقعیت مجازی Oncomfort برنده ی جایزه ی کمک به بیماران سرطانی برای مدیریت اضطراب از طریق ویژگی های

اپلیکیشن واقعیت مجازی MDLinking و امکان تجربه ی عمل جراحی برای دانشجویان پزشکی!

اپلیکیشن واقعیت مجازی MDLinking از ماه مه به صورت رایگان برای iOS در دسترس قرار

Mobile Sliding Menu