برچسب: تکنولوژی و پروتز

پروتز Third Thumb

پروتز Third Thumb – انگشت اضافه‌ای برای افزایش قابلیت‌های دست!

پروتزهای آینده فقط محدود به افراد دارای معلولیت نخواهند بود، پروتز Third Thumb توسط یک دانشجوی انگلیسی طراحی شده و

Mobile Sliding Menu