برچسب: درآمدزایی و قیمت گذاری اپلیکیشن

قیمت‌گذاری اپلیکیشن

قبل از قیمت‌گذاری اپلیکیشن خود، این 3 نکته را در نظر داشته باشید

اینطور نیست که مدل فریمیوم همیشه بیش‌ترین جذب مشتری را داشته باشد؛ درحالیکه مدل پریمیوم هم تقریبا از کارافتاده و

Mobile Sliding Menu