برچسب: شیوه درمانی SnowWorld

واقعیت مجازی برای کاهش درد

تاثیر واقعیت مجازی برای کاهش درد دو برابر تاثیر مُرفین است!

استفاده از مُرفین یکی از شیوه‌های رایج برای تسکین دردهای مُزمن است. از آنجا که مُرفین یک ماده مخدر

Mobile Sliding Menu