برچسب: طراحی اپلیکیشن توسط دانش آموز 16 ساله

طراحی اپلیکیشن 6284 Calc توسط دانش آموز

طراحی اپلیکیشن توسط دانش آموز 16 ساله ای که در درس ریاضی مردود شده بود!

خیلی وقت ها ایده هایی به ذهن انسان خطور می کند که هیچ گاه انتظار نداشته اند! ایده هایی

Mobile Sliding Menu