برچسب: طراحی برای تقویم گوگل

تقویم گوگل

شما هم می توانید برای تقویم گوگل طراحی کنید!

هات اپ نیوز: شاید شما هم متوجه تغییرات طراحی در گوگل شده باشید، در ادامه پروژه کلی تغییردر طراحی

Mobile Sliding Menu