برچسب: نشانه‌های اپلیکیشن‌های جعلی

تشخیص اپلیکیشن‌های جعلی

تشخیص اپلیکیشن‌های جعلی از اپلیکیشن‌های غیر جعلی چگونه است؟

با توجه به زیاد بودن نرم‌افزارهای موجود در استورهای مختلف، تشخیص اپلیکیشن‌های جعلی می‌تواند برای یک کاربر سخت باشد،

Mobile Sliding Menu