برچسب: چگونه از لایو ویدئو استفاده کنیم؟

لایو ویدئو اینستاگرام

چگونه از لایو ویدئو اینستاگرام استفاده کنیم؟ تفاوت آن با استوریز چیست؟

لایو ویدئو اینستاگرام به صورت جهانی در دسترس قرار گرفت. اینستاگرام با اضافه کردن ویژگی لایو به بخش محبوب

Mobile Sliding Menu