برچسب: Sgnl

پروژه خلاقانه C-Lab

پروژه خلاقانه C-Lab و رونمایی از دستاوردهای آن در نمایشگاه IFA 2016

در پروژه خلاقانه C-Lab منابع مالی در اختیار منابع انسانی قرار می گیرد تا نیرو های فرهیخته

Sgnl گجتی برای پاسخ دادن به تماس ها از طریق قرار دادن انگشت بر روی گوش

استارتاپی به نام Innomdle Lab در حال ساخت بندهای ساعتی به نام Sgnl است، Sgnl گجتی برای پاسخ دادن

Mobile Sliding Menu