برچسب: Susan Bennett گوینده سیری

گوینده صدای Siri

گوینده صدای Siri از دنیای دستیارهای دیجیتال می‌گوید

ممکن است چهره او را جایی ندیده باشید، اما صدای شیرین و رباتیک او را تقریبا همه شنیده‌ایم. او

Mobile Sliding Menu